Prezentare

prezentare

Centrul de Cultură „Augustin Bena” este o instituție publică de cultură care își desfășoară activitatea în subordinea Consiliului Județean Alba și are ca obiective promovarea valorilor culturale naționale și universale, formarea continuă în domeniul artelor și meșteșugurilor, cercetarea, conservarea, promovarea și valorificarea tradiției și creației populare românești, organizarea de evenimente cultural-artistice în toată sfera culturii.

 

Instituția a fost înființată în anul 2007 prin reorganizarea Școlii Populare de Arte și Meșteșuguri și a Centrului de Promovare a Culturii Tradiționale și Creației Populare Alba. Centrul de Cultura „Augustin Bena” și-a deschis oficial porțile la data de 1 octombrie 2007, în preajma sărbătoririi a 127 de ani de la nașterea lui Augustin Bena.

 

Instituția a fost înființată cu scopul de a oferi produse și servicii culturale ca elemente ale dezvoltării și regenerării sociale a comunităților. Prin activitățile desfășurate, Centrul de Cultură „Augustin Bena” asigură conservarea, promovarea și valorificarea culturii, formarea continua în domeniul artelor și meșteșugurilor tradiționale, educația cultural-artistică a tinerilor și activități culturale pentru petrecerea timpului liber. Încă de la înființare, activitatea instituției s-a dezvoltat prin înființarea a două noi servicii artistice, Ansamblul Folcloric al Județului Alba și Fanfara Județului Alba, care la foarte scurt timp au confirmat necesitatea și importanța acestor formații artistice în Județul Alba, cu impact pe plan național.

 

În anii 2018 - 2019, activitatea instituției s-a dezvoltat semnificativ prin înființarea Serviciului de cercetare și valorificare a Patrimoniului Cultural material și imaterial (cu compartimentul Etnografie și Folclor și compartimentul Minorități Naționale din România), a Serviciului pentru administrarea, promovarea și valorificarea produselor și serviciilor cultural-artistice, cât și a structurilor funcționale de certificare profesională și promovare culturală:

  • Casa de discuri ,,Augustin Bena”
  • Centrul de Excelență în Fotografie ,,Samoilă Mârza”
  • Editura Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”
  • Editura Muzicală a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”
  • Sistemul de certificare a calității produselor și serviciilor culturale tradiționale.