Compartimentul Scenotehnică

Serviciul administrare, promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural – artistice este format din compartimentele:

 • Administrativ
 • Promovare și valorificare
 • Scenotehnică

Compartimentul Scenotehnică

 • participă la derularea procedurilor de implementare în bune condiţii a proiectelor şi programelor Centrului,
 • participă la buna desfăşurare a tuturor etapelor de implementare a programelor şi proiectelor,
 • îşi îmbunătăţeşte permanent pregătirea profesională şi nivelul de cunoştinţe de specialitate şi participă la cursuri de instruire, seminarii, perfecţionări,
 • organizează activităţi de promovare a serviciilor Centrului în vederea atragerii de venituri proprii,
 • colaborează cu instituţii de profil din ţară şi de peste hotare,
 • ia parte cu echipamentul de scenotehnică (scenă, sistem de sonorizare) la proiectele în care instituția are calitatea de organizator, coproducător, partener și/sau colaborator,
 • realizează sonorizări indoor pentru evenimentele cultural-artistice proprii sau ale partenerilor, în colaborare cu celelalte servicii din instituție;
 • generează venituri proprii pentru instituție, prin prestarea de servicii autorizate, în baza taxelor și tarifelor aprobate de Consiliul Județean Alba,
 • răspunde de buna exploatare a echipamentelor de scenotehnică (scenă, sistem de sonorizare),
 • răspunde de buna exploatare a utilajelor, autoturismelor, autoutilitarelor, remorcilor etc. din dotarea instituției, utilizate la evenimentele cultural-artistice,
 • îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă cu prevederile legale.