Manager

În această secțiune

Atribuții

Atribuțiile managerului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Conducerea Centrului de Cultură „Augustin Bena” este asigurată de un manager, conform prevederilor Contractului de management încheiat cu ordonatorul de credite – Consiliul Județean Alba. Numirea și eliberarea...

Află mai mult

Consiliul Administrativ

Managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena” este asistat în activitatea sa de Consiliul Administrativ numit prin decizia managerului instituției, având următoarea componență: manager, contabil șef, reprezentantul salariaților, șefii serviciilor din instituție, un reprezentant...

Află mai mult

Consiliul de Specialitate

Managerul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” este asistat în activitatea sa de Consiliul de Specialitate cu rol consultativ, constituit prin decizie a managerului, având în componenţă cel puţin 5 membri, specialiști de profil din instituţie şi din afara acesteia: manager,...

Află mai mult