Centrul de Excelență în Fotografie „Samoilă Mârza"

Centrul de excelență în fotografie "Samoilă Mârza” este o structură înființată, în cadrul instituției, cu scopul asigurării condițiilor optime de pregătire și dezvoltare a tinerilor capabili de performanțe înalte în domeniul artei fotografice, dar și cu scopul conservării și promovării diverselor tehnici de fotograficere și a produselor artistice rezultate. Centrul de excelență în fotografie ,,Samoilă Mârza”, în vederea atingerii scopului propus: elaborează programe de educație diferențiată, în colaborare cu specialiști din învățământul universitar și preuniversitar; asigură anual constituirea și funcționarea grupelor de excelență; asigură organizarea și funcționarea arhivei foto proprii; elaborează programe și proiecte în vederea asigurării resurselor materiale, informaționale și financiare necesare desfășurării activității și asigură implementarea acestora; elaborează și asigură implementarea unor programe și proiecte în parteneriat cu diverse instituții din țară și din străinătate, cu organizații neguvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătățirii condițiilor și resurselor necesare educării și atingerii scopului propus la cel mai înalt nivel; dezvoltă programe proprii și organizează tabere de creație, seminarii, master-class-uri, conferințe, studii de specialitate etc. care au ca temă activitățile specifice centrului de excelență. La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul centrului de excelență în fotografie "Samoilă Mârza” vor contribui angajații instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului.