Prezentare

fanfara_judetului_alba

Fanfara Județului Alba este un serviciu artistic al Centrului de Cultură „Augustin Bena”. Fanfara reunește un număr de 20 de instrumentiști profesioniști care prin ținută, calitatea tehnică a interpretării și diversitatea instrumentelor muzicale fac din această formație artistică un punct important de atracție pentru locuitorii județului Alba și pentru turiștii prezenți pe aceste meleaguri.

Fanfara „Augustin Bena” a Județului Alba are următoarele atribuții:

 • Organizează și susține orice gen de manifestări culturale care duc la realizarea obiectivelor Centrului și vizează activitatea compartimentului;
 • Organizează programe și proiecte ce vizează concerte, spectacole educative, concursuri, cursuri de măiestrie și ateliere muzicale, audiții muzicale, seminare, colocvii etc. de muzică de fanfară;
 • Realizează înregistrări audio-video în limita bugetului alocat sau prin atragerea de fonduri externe;
 • Inițiază colaborări cu alte instituții de profil din țară și străinătate, cu instituții publice, culte, ONG-uri, etc.;
 • Asigura buna organizare a activității de repetiții și concerte a fanfarei;
 • Se îngrijește și răspunde de buna păstrare a partiturilor, cărților, broșurilor și a altor materiale din dotarea fanfarei;
 • Propune achiziționarea de materiale muzicale, partituri, cărți, broșuri, necesare bunei desfășurări a activității;
 • Editează și multiplică partituri aflate în domeniul public în vederea realizării activității Centrului;
 • Realizează dosarul de proiect sau program pentru fiecare activitate culturală desfășurată;
 • Contribuie la redactarea şi editarea publicațiilor centrului cu materiale științifice de specialitate;
 • Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații,
 • Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în spațiile proprii și în alte spații,