Prezentare

Serviciul Ansamblul Folcloric „Augustin Bena” al Judeţului Alba este compus din Compartimenul Orchestră și Compartimentul Soliști vocali.

Serviciul are următoarele atribuţii comune, cu aplicabilitate pentru toți angajații din cele 2 compartimente, fiecare în specialitatea sa (de exemplu: solist vocal, solist instrumentist taragot, artist instrumentist acordeon, artist instrumentist contrabas, artist instrumentist vioară etc.)

 • Descarcă de sarcină etno-folclorică - folclor muzical și literar, localităţile din Judeţul Alba, prin angajaţii proprii sau în parteneriat cu specialişti din ţară,
 • Iniţiază şi contribuie la derularea de proiecte de conservare şi promovare a culturii tradiţionale;
 • Iniţiază, organizează şi participă la colaborări, schimburi culturale, ştiinţifice, artistice, organizate de instituţii de cultură din judeţ, ţară şi străinătate,
 • Iniţiază şi derulează proiecte cu caracter cultural-artistic, educativ, în organizare proprie sau în colaborare cu celelalte servicii şi compartimente,
 • Susţine iniţiative de experimentare a noi modalităţi de expresie artistică în strânsă corelare şi legătură cu programul minimal de acţiuni al Centrului,
 • Culege, valorifică şi pune în scenă material folcloric local şi naţional, românesc şi al etniilor din judeţul Alba,
 • Contribuie la producerea, editarea şi difuzarea de înregistrări video, precum şi alte produse culturale,
 • Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de specialitate;
 • Prestează servicii culturale publice în judeţ, în ţară şi în străinătate,
 • Participă la toate manifestările cultural-artistice organizate de instituţie,
 • Asigură acordarea asistenţei metodice şi de specialitate pentru activităţile desfăşurate în aşezămintele culturale din judeţ, pentru instructorii şi coordonatorii formaţiilor artistice de amatori sau pentru orice alte instituţii sau organizaţii de profil,
 • Organizează evenimente cultural-artistice de promovare a culturii şi de educaţie a tinerilor,
 • Întreţinerea curentă şi curăţirea echipamentului din dotare (costume, încălţăminte, instrumente, accesorii etc.),
 • Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații;
 • Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în spațiile proprii și în alte spații;
 • Îndeplineşte orice altă sarcină transmisă de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

ansamblul_folcloric_al_judetului_alba