Editura Centrului de Cultuă „Augustin Bena”

Editura Centrului de Cultuă Augustin Bena” este o structură din cadrul instituției care promovează cultura scrisă din Județul Alba. Investește resurse financiare în producția de carte, își promovează și distribuie produsele pentru a se adresa unui număr cât mai mare de beneficiari direcți și indirecți. Editura îndeplinește următoarele funcții: de marketing (cunoașterea pieții de carte, achiziția manuscriselor, promovarea aparițiilor), de producție (redactare, tehnoredactare, design, tipar sau pregătirea edițiilor digitale), comercială (difuzare și vânzare), economică (finanțarea activității). În același timp, îndeplinește și funcțiile socio-culturale specifice mijloacelor de comunicare în masă: de informare, de interpretare, de coagulare socială, de culturalizare și de divertisment. La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul editurii vor contribui angajații instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului.