Editura muzicală a Centrului de Cultură „Augustin Bena”

Editura muzicală a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” este o structură din cadrul instituției înființată cu scopul promovării lucrărilor de specialitate din domeniul Muzică: partituri muzicale, metode de studiu de specialitate (partiturile reprezintă notația muzicală ce cuprinde toate părțile vocilor sau ale instrumentelor, astfel dispuse pe portativ încât să poată fi urmărite concomitent). Prin înființarea de desfășurarea activității editurii muzicale, lucrările de specialitate publicate vor utiliza codul ISMN, cod internațional standardizat de identificare a publicațiilor muzicale. Sistemul ISMN este aplicat în peste 73 de țări. Activitatea ISMN este administrată la nivel mondial de către Agenția Internațională ISMN cu sediul în Berlin, iar la nivel național de către Centrul Național ISMN, parte a Centrului Național ISBN-ISSN-CIP din cadrul Bibliotecii Naționale a României. La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul editurii muzicale vor contribui angajații instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului.