Consiliul de Specialitate

Consiliul de Specialitate

Managerul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” este asistat în activitatea sa de Consiliul de Specialitate cu rol consultativ, constituit prin decizie a managerului, având în componenţă cel puţin 5 membri, specialiști de profil din instituţie şi din afara acesteia: manager, reprezentantul salariaţilor, şefii serviciilor din instituţie, reprezentanţi ai personalului de specialitate din instituţie, un reprezentant din partea ordonatorului principal de credite, reprezentanţi ai societăţii civile, reprezentanţi din mass-media locală, reprezentanţi din partea partenerilor, alte personalităţi culturale şi ştiinţifice.

Consiliul de Specialitate are următoarele atribuții:

 • Propune proiecte şi programe;
 • Propune realizarea unor servicii culturale care să satisfacă nevoile comunităţii;
 • Propune modalităţi de conservare şi promovare a culturii tradiţionale;
 • Propune şi asigură consultanţă de specialitate pentru editarea publicaţiilor de specialitate ale centrului;
 • Propune modalităţi de îmbunătăţire a modului de formare profesională şi educaţie permanentă;
 • Propune diversificarea ofertei culturale şi de educaţie permanentă a Centrului;
 • Propune lucrări, din punct de vedere profesional, spre a fi editate, publicate și multiplicate sub egida Editurii Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, a Editurii Muzicale a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” și a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, în concordanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al instituției;
 • Propune forma și conținutul regulamentelor de organizare și funcționare a taberelor de creație realizate în spațiile proprii și în alte spații;
 • Propune forma și conținutul regulamentelor de organizare, desfășurare și premiere ale concursurilor cuprinse în cadrul Programului anual de activități;
 • Propune forma și conținutul regulamentului intern de organizare și funcționare a Centrul de excelență în fotografie ,,Samoilă Mârza” și a Sistemul de certificare a calității produselor și serviciilor culturale tradiționale;
 • Propune realizarea unor parteneriate la nivel judeţean, naţional şi internaţional.