Compartimentul Administrativ

Serviciul administrare, promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural – artistice este format din compartimentele:

 • Administrativ
 • Promovare și valorificare
 • Scenotehnică

Compartimentul Administrativ

 • redactează, înregistrează şi expediază corespondenţa, întocmeşte mapa managerului şi repartizează documentele în interiorul Centrului;
 • planifică şi coordonează activităţile administrative, curăţenie, protocol, corespondenţă;
 • realizează zilnic revista presei şi întocmeşte dosarul cu evenimentele culturale apărute în presă;
 • verifică şi ia măsuri de completare a condicii de prezenţă şi completează fişa de pontaj a angajaţilor Centrului;
 • urmăreşte şi execută activitatea de exploatare şi reparare a mijloacelor de transport şi urmăreşte încadrarea în consumurile de combustibil normat al autoturismelor şi se ocupă de actele necesare parcului auto;
 • verifică instalaţiile din spaţiile Centrului, notează defectele şi întocmeşte referate de necesitate a materialelor pentru reparaţii;
 • organizează şi răspunde de întreţinerea şi curăţenia locurilor de muncă, a echipamentelor de birou, a spaţiului de desfăşurare a activităţii Centrului;
 • participă la derularea procedurilor de implementare în bune condiţii a proiectelor şi programelor Centrului;
 • participă la buna desfăşurare a tuturor etapelor de implementare a programelor şi proiectelor,
 • îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă cu prevederile legale.