Prezentare

scoala_de_arte_si_mestesuguri

Școala de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” aniversează anul acesta 50 de ani de la înființare. Școala a fost înființată în 1969, iar din 2007 funcționează ca serviciu în cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena”, venind în întâmpinarea cererilor tot mai numeroase de formare continuă și se vrea a fi o pepinieră de specialiști pentru serviciile artistice din instituție, din județ și chiar de pe plan național și internațional. Printre disciplinele din cadrul școlii amintim: Canto – muzică ușoară, Muzică vocală tradițională, Pictură, Grafică, Design ambiental, Design vestimentar, Interpretare la tulnic, Pictură tradițională de icoane ,,Școala de Laz”, Instrumente de suflet, Pian, Orgă, Acordeon, Chitară, Artă fotografică și video, Actorie, Muzică de fanfară, Dansuri populare, Dansuri moderne, Dansuri de societate, Arta lemnului, Țesături tradiționale, Muzică religioasă și Pictură religioasă.

Școala de Arte și Meșteșuguri „Augustin Bena” are următoarele atribuții:

 • Organizează în parteneriat cu instituții locale și primării cursuri de formare și perfecționare în domeniul meșteșugurilor tradiționale;
 • Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații,
 • Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în spațiile proprii și în alte spații,
 • Analizează și stabilește necesitatea deschiderii sau închiderii unor clase de meșteșuguri tradiționale în funcție de numărul de cursanți și de specificul zonei
 • Concepe și organizează activitatea de predare la clasă;
 • Analizează și stabilește programele analitice de studiu, obligatorii pentru fiecare meșteșug în parte;
 • Propune șefilor ierarhic superiori programul de activități culturale pentru întregul an școlar;
 • Asigură frecvența elevilor la cursuri și la toate activitățile specifice și plata taxelor școlare, acolo unde este cazul;
 • Asigură desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ și a examenelor anuale și de final de ciclu de învățământ;
 • Realizează evidența documentelor școlare, planuri de lecții, încheierea situației școlare a elevilor, desfășurarea activităților metodice planificate, întocmirea graficului prezenței elevilor, etc.;
 • Asigură acordarea de atestate la finalizarea cursurilor, în domeniile în care s-au pregătit cursanții;
 • Asigură condițiile tehnice necesare desfășurării spectacolelor;
 • Inițiază proiecte de conservare şi promovare a meșteșugurilor și ocupaților tradiționale;
 • Participă la toate acțiunile culturale organizate de instituție și la acțiuni de culegere și arhivare a meșteșugurilor și ocupaților tradiționale;
 • Identifică și atrage surse de finanțare pentru acțiunile culturale organizate;
 • Asigură îndrumarea metodologică a artiștilor din alte instituții;
 • Inițiază, organizează și participă la acțiuni culturale de nivel local, național și internațional specifice domeniului artelor;
 • Promovează cursanții prin participarea la manifestări cultural-artistice;
 • Contribuie la redactarea și editarea publicațiilor centrului cu materiale științifice de specialitate, manifestări cultural-artistice;