Sistemul de certificare a calității produselor și serviciilor culturale tradiționale

Sistemul de certificare a calității produselor și serviciilor culturale tradiționale este activitatea profesională a instituției, independentă, organizată la nivelul Județului Alba, cu rol consultativ de specialitate, în vederea determinării, verificării și atestării scrise a conformității calității unui produs și/sau serviciu cultural tradițional, prin confirmarea autenticității caracteristicilor acestora, în comparație cu anumite caracteristici prestabilite. Marca de certificare va fi forma distinctivă de recunoaștere a evaluării calității (un simbol distinctiv aplicat pe un produs sau pe materialele promoționale/de promovare ale unui serviciu cultural tradițional, care a fost certificat privind conformitatea sa cu un anumit referențial). La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul Sistemului de certificare a calității produselor și serviciilor culturale tradiționale vor contribui angajații instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului, precum și specialiști cu recunoaștere națională din domeniul artelor tradiționale.